GRAFIČKO-VIZUALNI DIGITALNI STUDIO

Studio BARIS

BARIS d.o.o. 
ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE
10290 Zaprešić
Pavla Lončara 27  
T: +385 1  33 10 445
T: +385 1  33 19 468
E:  studio @ baris.hr
E:  info @ baris.hr

OIB:  6 6 5 1 7 8 7 4 3 8 7

28 godina tradicije !

RADNO VRIJEME: 

 PON.-PET. 08-16 sati

  SUB: 10-12 sati